Semináře

Vycházíme z poznání, že v rámci jednotlivých strategií ani přechodů mezi nimi neexistuje skutečná a absolutní svoboda. Proto nevěnujeme žádnou pozornost kultivaci jednotlivých typů, ale s otázkou Kdo jsem já ve své podstatě? postupně odstraňujeme to, co jsme převzali od jiných a co už nám neslouží. Přesvědčení, strategie, sliby, zablokované emoce, příběhy o emocích, role, masky a závazky. Přinášíme uvolnění našemu tělu, otevíráme srdce i mysl a znovu se učíme volně a s přijetím cítit jakékoliv emoce, včetně těch, kolem kterých jsme vystavěli celou svoji obrannou strategii. Odstraňujeme individuální, rodovou i kolektivní emoční zátěž a tím se zcela přirozeně a bez úsilí přibližujeme ke své vlastní esenci. Tímto způsobem postupně rozpouštíme ego a zcela opouštíme paradigma enneagramu a vstupujeme do pole nekonečného tvořivého potenciálu jako vědomé lidské a duchovní bytosti současně.

Rozhovory

o Enneagramu pro Nové paradigma a náplni seminářů

Základní seminář

Víkendový seminář určený pro ty, kdo se chtějí s Enneagramem seznámit nebo si jej připomenout.

Pokročilý seminář

Neobyčejně silný interaktivní seminář věnovaný tomu, jak s Enneagramem prakticky pracovat a jak využít naplno jeho potenciál. Zároveň již započneme se skutečnou transformací vlastní strategie k Pravdě a autenticitě.

Firmy

Nabízíme možnost představení základního Enneagramu pro nové paradigma v plné nebo zkrácené formě.

Školy

Školám, které podporují osobnostní a duchovní rozvoj učitelů a hlubší porozumění v interakci se žáky a studenty, nabízíme Základní enneagram upravený pro jejich potřeby.

Osobní konzultace

Poznání svého egotypu, svých strategií, nevědomých her a no go zón významně urychluje proces osobní transformace

Online program

Připravujeme pro Vás semináře Enneagramu online, abyste je mohli absolvovat z pohodlí domova v době, kdy pro Vás nastal ten správný čas.