Enneagram pro nové paradigma

Jak vznikl Enneagram pro nové paradigma

V únoru roku 2022 k nám oběma přišla velmi silná vize přetvořit svoje dosavadní semináře tak, aby mohl být Enneagram předáván ve svém nejvyšším potenciálu jako nástroj poznání naší božské podstaty, se záměrem zvědomit si a přímo u kořenů odstranit vše, co nás od této naší podstaty odděluje.

Z našich vizí se tak stala vize jediná, silná a jasně zacílená. Podílet se na transformaci lidského vědomí a vstupu lidstva do nového paradigmatu své existence. Do vědomí propojenosti, celistvosti, spolupráce a posvátnosti.

Co je enneagram

Typy strategií

Náš přístup s velkou úctou a vděčností rozvíjí učení Brandon Bays, zakladatelky terapeutické metody Cesta, a jejího partnera, Kevina Billetta, jednoho z největších odborníků na světě na praktické využití Enneagramu v oblasti spirituality. Jejich předávání Enneagramu je moderním a praktickým pokračováním duchovního proudu, u jehož zrodu stál Šrí Ramana Mahariši a jeho zásadní otázka: Kdo jsem?

Kdo jsem?

Enneagram nám může pomoci poznat, co všechno nejsem. Nejhlubším poselstvím Enneagramu není v žádném případě zařazení k nějakému typu, kultivování jednotlivých strategií, případně přechod k bodu rozvoje. Cestou ke skutečné svobodě je vzdání se všech strategií, odložení všech masek a návrat k sobě samým v naší podstatě.

Tento proces může být velmi bolestivý, protože při něm často musíme čelit paralyzujícím strachům, je však nesmírně osvobozující, protože při něm dochází k uvolnění obrovského množství energie, která byla nutná k tomu, abychom svůj strach udrželi pod kontrolou. Přináší do života radost, lehkost, autenticitu, a především hluboké naplnění, propojení se životem a vědomí skutečné účasti na něm.

Jak pracujeme?

Vzhledem k tomu, že naše strachy a jejich příčiny bývají z velké části nevědomé, považujeme za nejvhodnější používat metody, které pracují s naším nevědomím. Máme k dispozici celou řadu takových účinných nástrojů pro práci s tělem, myslí, emocemi i s kolektivním polem, které umožňují hluboké léčení na úrovni individuální, rodové i v kolektivním poli.

Enneagram používáme jako jeden z účinných nástrojů k sebeuvědomění a hlubokého poznání naší skutečné podstaty. Předáváme jej prakticky a v jeho nejvyšším potenciálu Kombinujeme jej s dalšími účinnými terapeutickými nástroji:

S prací s vnitřním dítětem (enneagramové strategie se upevňují v raném dětství, kdy jsme zcela závislí na péči ostatních, a proto spíše potlačíme sebe sama a své potřeby, než abychom zažívali pocity nejistoty, nepřijetí a nemilovanosti. Naše snahy napravovat chování skrze racionální mysl problém skutečně neřeší, protože nebere v potaz potlačené potřeby a pocity našeho zraněného vnitřního dítěte).

S metodami pracujícími s buněčnou pamětí a poznatky epigenetiky a neurověd (díky nim dokážeme nejen zvědomit a pojmenovat potlačené emoce a přesvědčení, která nás drží v limitovaném pojetí světa, ale také s nimi účinně pracovat).

S léčením osobních, rodových a transgeneračních traumat (mnoho traumat je transgeneračních a díky tomu můžeme zpracovat i některé intenzivní strachy, které jsou z hlediska našich současných životů nevysvětlitelné).

S duchovními technikami, které pomáhají nahlédnout a prožít iluzornost ega, například mindfullness, atmavičárou nebo prací v energetickém poli.

Takovéto využití Enneagramu z něj činí

jeden z nejmocnějších transformačních nástrojů na celé planetě.

Máš-li horoucí touhu po Svobodě, to stačí.
Spálí celý vesmír, včetně tebe, tvé mysli, tvého ega a tvého těla.
Nech ji hořet a to, co zbyde, vhoď zpátky do ohně.

Papaji