Pokročilý seminář

Enneagram pro nové paradigma

Jak číst v mapách

Neobyčejně silný interaktivní seminář věnovaný tomu, jak s Enneagramem pracovat, jak využít naplno jeho potenciál v osobním životě i v mezilidských vztazích. Rozvíjí základní informace a poznání ze základního semináře tak, aby byly prakticky použitelné v každodenní praxi a do vztahů k sobě i ostatním přinesly hluboké vhledy, pochopení a soucit. Zároveň přináší metody a podporu ke skutečné transformaci naší strategie směrem k autenticitě a Pravdě.

Vycházíme z poznání, že v rámci jednotlivých strategií ani přechodů mezi nimi neexistuje skutečná a absolutní svoboda. Proto nevěnujeme žádnou pozornost kultivaci jednotlivých typů, ale s otázkou Kdo jsem já ve své podstatě? postupně odstraňujeme to, co jsme převzali od jiných a co už nám neslouží. Přesvědčení, strategie, sliby, zablokované emoce, příběhy o emocích, role, masky a závazky. Přinášíme uvolnění našemu tělu, otevíráme srdce i mysl a znovu se učíme volně a s přijetím cítit jakékoliv emoce, včetně těch, kolem kterých jsme vystavěli celou svoji obrannou strategii. Odstraňujeme individuální, rodovou i kolektivní emoční zátěž a tím se zcela přirozeně a bez úsilí přibližujeme ke své vlastní esenci. Tímto způsobem postupně rozpouštíme ego a zcela opouštíme paradigma enneagramu a vstupujeme do pole nekonečného tvořivého potenciálu jako vědomé lidské a duchovní bytosti současně.

 

 

Na seminářích v Praze, které se konají v září a říjnu 2023, je možné přenocovat v seminární místnosti. K dispozici je sprcha a kuchyňka. Cena za noc je Kč 500. Spí se na matraci ve vlastním spacáku. Semináře se konají v krásné centru Avaloka .

Nadcházející události

Praha
13. 10. - 15. 10. 2023

Pokročilý seminář