Pokročilý seminář

Enneagram pro nové paradigma

Jak číst v mapách

Neobyčejně silný interaktivní seminář věnovaný tomu, jak s Enneagramem pracovat, jak využít naplno jeho potenciál v osobním životě i v mezilidských vztazích. Rozvíjí základní informace a poznání ze základního semináře tak, aby byly prakticky použitelné v každodenní praxi a do vztahů k sobě i ostatním přinesly hluboké vhledy, pochopení a soucit. Zároveň přináší metody a podporu ke skutečné transformaci naší strategie směrem k autenticitě a Pravdě.

Na tomto semináři se věnujeme pokročilým souvislostem, na které není prostor na základním semináři. Přiblížíme si křídla jednotlivých typů a to, jak ovlivňují náš hlavní typ. Podíváme se na ony tajemné linie, které propojují jednotlivé typy Enneagramu a které z Eneeagramu vytvářejí dynamický model. V této oblasti se naše pojetí Enneagramu nejvíce odlišuje od jeho tradičního předání v literatuře a dělá z něj nástroj skutečné transformace.  V neposlední řadě se zaměříme na instinkty přežití, které přímo nespadají do učení Enneagramu, ale velmi zásadním způsobem ovlivňují, jak se navenek projeví naše strategie.

Na seminářích v Praze, které se konají v září 2024, je možné přenocovat v seminární místnosti. K dispozici je sprcha a kuchyňka. Cena za noc je Kč 500. Spí se na matraci ve vlastním spacáku. Semináře se konají v krásné centru Avaloka .

Nadcházející události

Praha
27. 9. - 29. 9. 2024

Pokročilý seminář