Kde máme kořeny

17. 9. 2022

Děláte to v první řadě pro svou vlastní transformaci.
To bylo sdělení, které jsme v posledních dnech chanellovaly ohledně naší Divinitas.
I my jsme součástí té mocné a dravé řeky transformace, která nás všechny nese a nikdo z nás neví kam.
Naše semináře proto nebudou jen o předávání Enneagramu v jeho nejhlubších souvislostech na základě naší osobní transformační zkušenosti a terapeutické praxe.
Bude to otevření se transformačnímu procesu jako takovému.
A my budeme jeho součástí.
Jeho nástrojem.
Tahle řeka totiž není jen zdivočelé cosi, co nemá směr. Je to proud vědomí, který s sebou strhne vše, odplaví vše, co není živé, ale jeho podstatou je Láska.
Enneagram pro nové paradigma nespadl z nebe. Navazuje na práci a poslání duchovních učitelů všech dob.
Tohle jsou naši učitelé. Ti, kteří tu byli před námi a k jejichž živému odkazu a milosti se hlásíme.
Brandon Bays, Kevil Billett, Gangaji, Papaji, Ramana Mahariši a mnozí další.
I oni budou na seminářích s námi.
A my z celého srdce děkujeme za jejich podporu.