Co je Enneagram

Enneagram je velmi komplexní dynamická typologie osobnosti, která vystihuje devět odlišných vzorců prožívání, myšlení a jednání. Devět strategií, které si lidé zvolili, aby si zajistili bezpečí, lásku a přijetí ve světě, kde si nevědomky transgeneračně předáváme nejrůznější méně či více nefunkční vzorce, přesvědčení a traumata. V důsledku toho jsme zapomněli, kdo ve své podstatě jsme, a že láska, bezpečí i přijetí jsou naše zdrojové kvality, které není třeba hledat ve vnějším světě, protože jsou v nás stále přítomné.

Co kdybychom měli k dispozici...

Účinný a radikální způsob jak poznat sám sebe, který nekompromisně odhalí nánosy, slupky a přesvědčení, které jsme si na sebe nabalili během života, aby nás chránily před strachem, a ony nás přitom dělí od sebe samých, štěstí a naplnění?

Učení, které je zároveň návodem a mapou jak a kudy těmito nánosy projít?

Způsob jak porozumět ostatním, jak prohlédnout skrze jejich chování a ochranné mechanismy a pochopit, odkud vycházejí a co je pohání?

Nástroj, díky němuž je možné vědomě vychovávat svoje děti na míru, abyste jim pomohli zvládnout jejich strachy, projít výzvami a rozvinout v sobě to nejlepší?

To, jakým způsobem dochází k volbě naší strategie, se přesně neví, ale podle našich zkušeností k tomu dochází nezřídka již v době prenatální. Začínáme si podvědomě vytvářet strategie, které nám pomáhají naplňovat své potřeby a vyhýbat se emočním zraněním. Tyto strategie se časem stanou naprosto automatické a nevědomky si je neseme dále do života. Nereagujeme z přítomného okamžiku, ale z minulých zkušeností. A protože naše minulé zkušenosti bývají často traumatizující, naše reakce vycházejí z podvědomého strachu, abychom už podobnou situaci nemuseli nikdy zažít. A protože trauma nestárne, mnohdy za nás zásadní životní rozhodnutí dělá – aniž bychom to věděli – kupříkladu naše tříleté vnitřní dítě.

Význam slova

Slovo Enneagram pochází z řeckého ennea (devět) a grammos (bod, vzorec). Je znázorněn devíticípou hvězdou v kruhu. Popisuje 9 způsobů/strategií, jakými reagujeme na okolní svět. V každém člověku jsou obsaženy všechny tyto způsoby (symbolika kruhu), ovšem jen jeden z nich je dominantní. Je to typ, který má největší vliv na naše prožívání a chování. Celou dynamiku pohání devět strachů, které nás oddělují od naší vlastní podstaty, jsou často nevědomé a představa jejich plného prožití je pro nás často horší než smrt. Naše strategie je proto v našem životě tak všudypřítomná, že ji často sami nerozeznáme, jelikož je zdánlivě neoddělitelně zabudovaná do naší osobnosti. Máme proto pocit, že „jsme to my“, jsou to naše trvalé vlastnosti.

Když se nám podaří si svoji strategii zvědomit, je to zpravidla spojeno s velkým „Aha!“ zážitkem. Najednou porozumíme skutečné motivaci svého jednání, která zpravidla bývá o poznání méně racionální a altruistická, než jsme sobě a ostatním namlouvali. Přiznat si to může být skutečně velmi těžké.

Současně s tím si však také přichází uvědomění, jak náš typ zužuje naše možnosti volby a omezuje nás. Zjistíme, do jaké míry je šíře naší reality limitovaná a že většina našich rozhodnutí a zájmů je založena na našich návycích a nevědomých straších mnohem více než na skutečné svobodné volbě.

Příliš často děláme "správné věci" z falešných pohnutek

Tato doba v sobě přináší výzvu ponořit se dostatečně hluboko na to, abychom jednali vědomě a z vědomí sebe sama.

Dokud nebudete ve spojení s vnitřním smyslem svého života, jakýkoliv cíl, který si vymyslíte - i kdyby jím bylo vytvořit ráj na Zemi - bude pouze cílem vašeho ega a neodolá náporu času. Dříve či později se pro vás stane zdrojem utrpení.

Dokud budete přehlížet svůj vnitřní smysl, ať uděláte cokoli, i kdyby to bylo sebevíc duchovní, ego se projeví v tom, jak to děláte a použité prostředky tak znesvětí svůj účel. Okřídlené rčení "Cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly" nás právě před takovým jednáním varuje.

Jinými slovy, nejdůležitější nejsou naše cíle ani činy, ale stav vědomí, ze kterého vzešly. Naplněním prvotního smyslu svého života položíte základ nové skutečnosti, novému světu. A díky tomu bude váš vnější smysl nabitý duchovní silou, neboť vaše cíle a úmysly budou ve shodě s evoluční potřebou vesmíru.

Eckhart Tolle