Co je naším osudem?

12. 10. 2022

Enneagram byl původně tajným posvátným sufjským učením, které ukazovalo duchovním adeptům, co je oddělovalo od Boha.

V současné době se používá ve firmách, školách i psychologii, ale na jeho původním obrovském transformačním potenciálu se od té doby nic nezměnilo.

I nyní je tou nejpřesnější mapou, kterou známe, jež ukazuje, jakým způsobem u nás lidí došlo k zapomnění na naši božskou podstatu a co vedlo k pocitu oddělenosti z Jednoty.

S čím se identifikuji?

Na čem si zakládám?

Před čím utíkám?

Co je pro mě horší než smrt?

Jakým způsobem před těmito strachy chráním a jak si svoje chování racionalizuji?

***

Stinné stránky, které odmítám, mi kráčejí vstříc jako můj osud.  (C.G.Jung)

***

Pokud tedy Enneagram znáte, neztrácejte se v popisu a zkoumání svých strategií.

Použijte jej jako mapu ke Svobodě.

Buďte k sobě pravdiví, zkoumejte svoji skutečnou motivaci a začněte opouštět své strategie. V bezpečném a podporujícím prostředí se otevřete těm největším strachům a prohlédněte největší iluzi svého života.

Co je skutečně naším osudem, když před svými stíny přestaneme utíkat?

www.indivinitas.cz